Położenie

Lasy Nadleśnictwa Babimost położone są na obszarze dwóch województw i dwóch odmiennych regionów: Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski.

Historia

Lasy nadleśnictwa stanowią przedzielone polami uprawnymi oraz miejscowościami fragmenty dawnej zwartej Puszczy Lubuskiej, rozciągającej się niegdyś między Odrą, Wartą i Obrą. Po przyjęciu chrześcijaństwa, na obecnych terenach województwa lubuskiego zaczęły powstawać klasztory.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

W roku 2014 Nadleśnictwo Babimost zrealizowało projekt pod tytułem "Promocja współpracy transgranicznej Nadleśnictwa Babimost i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt". Partnerem projektu ze strony Saksonii jest Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z siedzibą Kamenz.

Współpraca

Nadleśnictwo Babimost współpracuje z Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z Saksonii (Niemcy). Siedziba partnera projektu Landratsamt Bautzen Kreisforstamt znajduje się w Kamenz (http://www.landkreis-bautzen.de). Tutaj znajdziesz więcej informacji o partnerze.