Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Lasy Nadleśnictwa Babimost położone są na obszarze dwóch województw i dwóch odmiennych regionów: Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski.

W województwie lubuskim tereny Nadleśnictwa leżą w powiatach: zielonogórskim, świebodzińskim i międzyrzeckim, w gminach Babimost, Kargowa, Sulechów, Świebodzin, Szczaniec, Zbąszynek, Trzciel; w województwie wielkopolskim w powiatach wolsztyńskim i nowotomyskim, w gminach Siedlec i Zbąszyń. Znajdujące się na tym obszarze duże kompleksy leśne stanowią obszar względnie jednorodny krajobrazowo, choć występujące tu urokliwe zakątki, posiadające wysokie walory rekreacyjne, są równocześnie miejscem występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. 
Nadleśnictwo Babimost wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Powierzchnia jego zasięgu terytorialnego wynosi 48 337 ha, a lesistość kształtuje się na poziomie 35 %. 
Całkowita powierzchnia Nadleśnictwa Babimost obejmuje 16 022,93 ha.
W skład Nadleśnictwa Babimost wchodzą trzy obręby:
  • Obr. Dąbrówka - 3950,37 ha,
  • Obr. Kargowa - 5562,31 ha,
  • Obr. Szczaniec - 6510,25 ha.
 
Regionalizacja przyrodniczo-leśna to podział Polski na krainy, dzielnice i mezoregiony. Podział ten opiera się na zróżnicowaniu warunków klimatycznych, ukształtowaniu terenu, budowie geologicznej, rodzajach gleby, zasięgu geograficzny głównych gatunków drzew leśnych, rozmieszczeniu największych kompleksów leśnych oraz zbiorowisk roślinnych. Regionalizacja dzieli kraj na 8 krain, 57 dzielnic i 149 mezoregionów, co stanowi podstawę racjonalnej gospodarki leśnej, pozostającemu w zgodzie z przyrodniczym charakterem regionu. 
Zgodnie z przyrodniczo-leśną regionalizacją, lasy i grunty nieleśne Nadleśnictwa Babimost położone są w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, Dzielnicy Pojezierza Lubuskiego (III. 6), Mezoregionie Ziemi Lubuskiej (III. 6.a), na Równinie Nowotomysko-Kargowskiej (III. 6.b).
Babimost znajduje się jest w środkowo-wschodniej części województwa Lubuskiego u zbiegu szlaków komunikacyjnych Świebodzin – Wolsztyn oraz Zbąszynek – Sulechów. Przez miasto przepływa rzeka Leniwa Obra. Znajduje się tu siedziba Urzędu Miasta i Gminy, a liczba mieszkańców miasta wynosi 4180 (GUS 2006). 
Największy negatywny wpływ na gospodarkę leśną Nadleśnictwa mają silne wiatry i spóźnione, wiosenne przymrozki. Występujące tu wiatry wieją głównie z kierunku zachodniego (W) i południowo-zachodniego (SW); średnioroczne opady wynoszą 526 mm, a okres wegetacyjny trwa przeciętnie 225 dni.
 
 


Wyświetl większą mapę