Lista aktualności Lista aktualności

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. Na uwagę zasługują powierzchniowe pomniki przyrody, których zadaniem jest ochrona niewielkich obszarów, cennych ze względu na walory przyrodnicze. Ochroną tego typu objęte są źródliska, torfowiska i cenne fragmenty borów sosnowych z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt.

W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce prawie 11 tys., pomników przyrody, z czego 8,5 tys. stanowiły drzewa. Pomniki przyrody są jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych.
 
Na terenie lasów państwowych w Nadleśnictwie Babimost znajduje się 16 pomników przyrody: 13 pojedynczych drzew pomnikowych, 2 grupy drzew pomnikowych i 1 głaz narzutowy. Wśród drzew wyróżniono 14 dębów szypułkowych oraz jeden jawor pospolity.
 
Duża część pomników przyrody koncentruje się w kilku parkach podworskich: w Kolesinie, Wojnowie, Kargowej, Szczańcu i Dąbrówce.