Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną.

Na terenie Nadleśnictwa Babimost istnieją trzy rezerwaty przyrody. Wszystkie są położone w dolinie Leniwej Obry, tworząc – dzięki swojemu położeniu – bardzo ciekawy układ przestrzenny.
 
Najstarszym z rezerwatów jest „Uroczysko Grodziszcze" o powierzchni 15,75 hektara. Głównym celem ochrony jest w tym przypadku zachowanie wielogatunkowego lasu liściastego o charakterze naturalnym wraz ze średniowiecznym grodziskiem. Aktualnie w rezerwacie występuje zespół grądu niskiego z drzewostanem jesionowym w wieku 130-200 lat. Rosną tu również stare buki i dęby o charakterze pomnikowym w wieku 200-300 lat. Do ciekawszych gatunków runa należą: listera jajowata, kokorycz pusta, przylaszczka pospolita, zawilec żółty, kokoryczka wielokwiatową.
 
Kolejnym z rezerwatów jest rezerwat „Laski" o powierzchni 42,92 ha. Celem ochrony jest tu zachowanie lasu z udziałem drzewostanów starszych klas wieku o charakterze naturalnym. Utworzenie rezerwatu uzasadniono także celami naukowo-dydaktycznymi oraz społecznymi, dla których warto zachowywać fragmenty naturalnego lasu pierwotnego, powstającego praktycznie w warunkach gospodarowania samej przyrody. Niestety, aktualnie tylko niewielka część rezerwatu nosi znamiona naturalności. Większość rezerwatu stanowi wtórny kompleks przestrzenny, w skład którego wchodzą zbiorowiska o odmiennej syngenezie. W kompleksach wtórnych ostatnie fragmenty zbiorowisk naturalnych łączą się ze zbiorowiskami półnaturalnymi. W rezerwacie występują głównie zespoły roślinne związane z siedliskami wilgotnymi. Rosną tu stare buki i dęby osiągające wiek 170 lat. Spotkać tu można wiele ciekawych gatunków roślin, jak listera jajowata, przygiełka biała, pajęcznica liliowata, modrzewnica zwyczajna, śnieżyca wiosenna, bluszcz pospolity, marzanka wonna, kokoryczka wielkokwiatowa. Stwierdzono również występowanie 46 gatunków ptaków. Przy rezerwacie znajduje się ścieżka edukacyjna.
 
Trzecim z rezerwatów jest rezerwat „Kręcki Łęg" o powierzchni 65,57 ha Jest to rezerwat lasów nizinnych, w którym ochronie podlegają naturalne zespoły łęgu olszowo-jesionowego i olsu porzeczkowego z drzewami pomnikowymi, rzadkie gatunki roślin oraz bogata awifauna. Na terenie rezerwatu występują: wawrzynek wilczełyko, storczyk plamisty, bluszcz pospolity, listera jajowata, kalina koralowa, konwalia majowa. Wyróżniono dwa zespoły roślinne. Na terenie rezerwatu stwierdzono 47 gatunków ptaków gniazdujących, co świadczy o dużym zróżnicowaniu siedlisk i nisz ekologicznych.