Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Powrót

Nowy samochód patrolowo - gaśniczy

Nowy samochód patrolowo - gaśniczy

W ramach programu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" nasze Nadleśnictwo otrzyma nowy samochód patrolowo - gaśniczy, który jest niezwykle ważnym narzędziem w profilaktyce przeciwpożarowej.

Całą procedurą przyznania środków zajmuje się Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Więcej informacji znajduję się na stronie internetowej: http://www.zielonagora.lasy.gov.pl/projekty-i-fundusze/-/asset_publisher/by9P/content/ochrona-przeciwpozaro-1#.WHzEjjVTSZZ