Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Babimost przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Główne typy zbiorowisk leśnych występujących na terenie Nadleśnictwa Babimost:
 
Procentowy udział drzewostanów w poszczególnych klasach wieku:
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku to drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa to drzewostany w wieku od 21 do 40 lat, III klasa to drzewostany w wieku od 41 do 60 lat itd.).
Większą część powierzchni Nadleśnictwa zajmują drzewostany IV i starszych klas wieku (39,93%) oraz III klasy wieku (29,76%). Drzewostany I i II klasy wieku stanowią 30,31% powierzchni leśnej.
 
 
Warunki klimatyczne do prowadzenia gospodarki leśnej obszaru Nadleśnictwa Babimost są dość trudne.
Lesistość nadleśnictwa w porównaniu do lesistości RDLP Zielona Góra (48,9 %) oraz województwa lubuskiego (48,7%), jest mniejsza i wynosi 35,8 %. Jest jednak jednocześnie wyższa niż średnia lesistość kraju 28,9 % oraz lesistość województwa wielkopolskiego (25,5 %).