Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Ich szczególna wartość polega na możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Przez tereny administrowane przez Nadleśnictwo Babimost przebiega granica Obszaru Chronionego Krajobrazu - Rynny Obrzycko-Obrzańskie (pow. 2612,58 ha) oraz Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska ( pow. 1000,71 ha).