Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest podstawową dziedziną aktywności gospodarczej człowieka w lesie. Podstawą trwałego i zrównoważonego zagospodarowanie terenów leśnych jest plan urządzania.

Główne zadanie leśników polega na zachowaniu i wzbogaceniu istniejących lasów, nazywanym odnawianiem lasów. Drugim zadaniem jest tworzenie nowych lasów, powszechnie określane jako zalesianie. Las, o ile nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. W tych działaniach muszą być respektowanie warunki przyrodnicze i procesy naturalne. Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. Poprzez stosowanie odpowiednich technik odnawiania i pielęgnowania lasu oraz zalesiania powierzchni nieleśnych zapewniamy trwałość i ciągłość lasu. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do charakteru siedliska, dzięki czemu las może być bardziej odporny na zagrożenia.
Hodowla lasu obejmuje ponadto zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek w  szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. Sadzonki hodowane są w szkółkach. Produkcja szkółkarska prowadzona była w Szkółkach Leśnych w Rogozińcu 
(o powierzchni całkowitej 7,34 ha, w tym produkcyjnej 4,83 ha) i Wolmierzycach (o powierzchni całkowitej 7,16 ha, w tym produkcyjnej 5,64 ha). Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. 
Ostatnim elementem hodowli jest wycinka dojrzałych drzew. Przeprowadza się ją po to, aby umożliwić odnowienie lasu, w sposób dostosowany do wymagań rosnących tam gatunków drzew. Zabieg ten realizowana jest tak, aby zapewnić utrzymanie różnorodności biologicznej, produktywności, zdolności regeneracyjnych, żywotności i właściwych funkcji ekologicznych drzew.