Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Babimost usytuowana jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „LASKI”, utworzona w 1998 r. na terenie rezerwatu leśnego „Laski” i położona ok. 2 km od Babimostu. Ścieżka prowadzi duktami leśnymi przez dziewięć punktów tematycznych.

Oferta edukacyjna

Podstawowym zadaniem edukacji przyrodniczej jest kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów ochrony przyrody i leśnictwa.