Wydawca treści Wydawca treści

Warto zobaczyć

Tereny Nadleśnictwa Babimost to oprócz bogactwa środowiska naturalnego także dzieje dawnego osadnictwa, oryginalne zabytki architektury ludowej (głównie sakralnej) i bogata historia ziemi lubuskiej.

Od wieków człowiek tworzył przy swoich siedzibach parki, zarówno wokół dużych pałaców, jak i małych dworków wiejskich. Wiele z nich przetrwało do dziś. Z reguły są one położone na terenach przydworskich i przykościelnych. Parki o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych zostały uznane za zabytkowe i wpisane do rejestru parków zabytkowych prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Parki zwracają uwagę swym pięknem i stanowią zbiorowiska rzadkich gatunków roślin. Występują w nich stare, pomnikowe, okazy nierzadko egzotycznych drzew.
Należy wspomnieć o promocji Ziemi Babimojskiej, a co za tym idzie przyrody tego terenu i samego Nadleśnictwa, prowadzonej przez Dom Pracy Twórczej im. Eugeniusza Paukszty. Ośrodek ten ulokowany jest przy Leśniczówce Linie, gdzie znajduje się również izba pamięci poświęcona temu wybitnemu pisarzowi. Dom powstał dzięki staraniom Nadleśnictwa (w szczególności Pana nadleśniczego Stanisława Daszkiewicza) oraz Urzędu Miasta i Gminy Kargowa.
 
Na terenie Nadleśnictwa Babimost znajduje się wiele podobnych obiektów wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Odwiedź również portal CzasWLas.pl