Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Babimost prowadzona jest w 8 obwodach łowieckich dzierżawionych przez 6 kół łowieckich oraz 2 użytkowanych przez OHZ Lasów Państwowych.

Od 25.05.2021 roku Nadleśnictwo Babimost rozpoczęło sprzedaż bezpośrednią tusz zwierzyny. Wszelkich szczegółów dotyczących sprzedaży można uzyskać na stronie BIP nadleśnictwa pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_babimost/komunikaty_i_ogloszenia