Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Babimost prowadzona jest w 8 obwodach łowieckich dzierżawionych przez 6 kół łowieckich oraz 2 użytkowanych przez OHZ Lasów Państwowych.

Zestawienie liczebności zwierzyny łownej w poszczególnych obwodach łowieckich: