Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Teren Nadleśnictwa Babimost leży na pograniczu dwóch różniących się regionów: Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski. Charakteryzuje się ono dość znacznym rozdrobnieniem tworzących je 198 kompleksów leśnych. Większe obszarowo kompleksy leśne, znajdujące się na tym obszarze, to tereny względnie jednorodne krajobrazowo.

Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Babimost wynosi: 15 970,98 ha. W skład Nadleśnictwa Babimost wchodzą trzy obręby:
  • Obr. Dąbrówka - 3 960,72 ha,
  • Obr. Kargowa - 5 495,97 ha,
  • Obr. Szczaniec - 6 514,29 ha.
Gatunkiem panującym w Nadleśnictwie Babimost jest sosna. Drzewostany z panującą sosną zajmują 88,81% powierzchni leśnej, a z panującymi gatunkami iglastymi 90,08%. Drzewostany I i II klasy wieku stanowią 30,31% powierzchni leśnej.
Pod względem powierzchni leśnej dominuje tu główny kompleks w obrębie Szczaniec, zajmujący 5186,61 ha, co stanowi 26,2% analizowanej powierzchni leśnej. Drugi pod względem powierzchni leśnej kompleks znajduje się w obrębie Kargowa (3612,61 ha) i zlokalizowany jest w środkowo-południowej części obrębu (poniżej Jeziora Wojnowskiego). Do tego zespołu kompleksów można również zaliczyć kompleks o powierzchni 705,91 ha, znajdujący się ponad Jeziorem Wojnowskim oraz kompleks leśny przy lotnisku 258,23 ha. Ten zespół kompleksów leśnych w obrębie Kargowa ma powierzchnię 4576,75 ha, co stanowi 23,2% analizowanej powierzchni leśnej. W obrębie leśnym Dąbrówka zauważamy najmniejszy stopień rozdrobnienia kompleksów leśnych (37 kompleksów w stosunku do 84 w obrębie Kargowa i również 84 w obrębie Szczaniec). Pod względem wielkości dominują w tym obrębie 2 kompleksy leśne o powierzchni 1529,76 ha (w części wschodniej) oraz 2668,34 ha (w części północno-zachodniej). Pozostałe kompleksy nie przekraczają 100 ha i są rozrzucone po całym zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.