Lista aktualności Lista aktualności

Staż w Lasach Państwowych

Lasy Państwowe wkładają ogromny wysiłek w wykształcenie swej przyszłej kadry, dają one możliwość stażu dla każdego absolwenta leśnej szkoły średniej oraz uczelni wyższej.

Dzięki temu młody leśnik ma szansę wykazać się, zdobyć bezcenne doświadczenie a także upewnić się czy aby na pewno jest to praca dla niego.


 

Czym właściwie zajmuje się stażysta?

W pierwszych miesiącach przyjęty absolwent poznaje nadleśnictwo oraz pracowników w jego najbliższym otoczeniu. Przydzielany jest mu opiekun stażu, który sprawuje nad nim pieczę przez cały okres trwania stażu, czyli 12 miesięcy. Stażysta podczas pobytu w nadleśnictwie pomaga w pracach biurowych i wykonuje przydzielone mu zadania te mniej oraz bardziej skomplikowane. W każdym momencie ma on prawo pytać i pogłębiać swoją wiedzę, zawsze może on liczyć na pomoc ze strony innych pracowników, którzy mają za sobą podobne doświadczenia, ponieważ każdy z nich był kiedyś stażystą. Bierze on także czynny udział w różnego rodzaju szkoleniach i naradach.


 

W ”terenie”

Kolejne miesiące upływają młodemu leśnikowi w terenie gdzie uczy się on prawidłowo wykonywać swą pracę przebywając nieustannie pod czujnym okiem podleśniczego lub leśniczego. Wyznacza on między innymi trzebieże, które są jednym z najważniejszych zabiegów. To, od jakości ich wykonania zależy jak dany drzewostan będzie się formował a także, jakie sortymenty powstaną po jego wycięciu.

Na zdjęciu widzimy zaciosy zrobione siekierką na powierzchni przeznaczonej do trzebieży(jest to jeden ze sposobów wyznaczania trzebieży).

 

Innym zabiegiem jest np. wyznaczanie szlaków zrywkowych, dzięki którym maszyny wielooperacyjne takie jak m.in., harwestery i forwardery mogą poruszać się w drzewostanie podczas wykonywania kolejnych zabiegów aż do momentu zrębu.

Jeden ze szlaków zrywkowych na terenie leśnictwa Bolewiny.

 

Stażyści uczą się także dokonywać pomiaru surowca oraz sporządzać dokumenty tj. ROD (rejestr odebranego drewna) czy KZ (kwit zrywkowy), umiejętność ta jest niezbędna podczas prac z zakresu pozyskania. Na końcu stażu następuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności młodego leśnika w postaci egzaminu stażowego.

Staż jest okresem czasu, w którym stale uczymy się czegoś nowego. Praca w lesie to nie tylko trzebieże i szlaki zrywkowe a także wiele innych czynności. Ogromna dynamika i tempo prac w lesie, sprawia, że pewność siebie, wiedza a także doskonała orientacja w terenie okazują się niezbędne, aby sprawnie pracować. Ciągłe zdobywanie doświadczenia pomaga nam stażystom lepiej się przygotować i zmierzyć z trudnościami, jakie napotkać może każdy leśnik podczas pracy w lesie.