Aktualności Aktualności

ZASTAWKI GOTOWE

Adaptacja do zmian klimatu, w tym przeciwdziałanie skutkom suszy, to bardzo ważne i aktualne tematy w Lasach Państwowych.

Chcąc chronić las, realizujemy różne projekty. Jednym z nich jest „Mała retencja nizinna”. W przedsięwzięciu wzięło udział również Nadleśnictwo Babimost.

 

W grudniu ubiegłego roku zakończyliśmy budowę dwóch zastawek na rowie melioracyjnym w leśnictwie Dąbrówka. Z tej okazji 25 lutego 2020 roku, w siedzibie Nadleśnictwa Babimost, odbyła się narada w sprawie realizacji programu „Małej retencji nizinnej”. Uczestniczyli w niej nadleśniczowie i koordynatorzy z nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze, które realizują inwestycje z zakresu „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” ( http://www.ckps.lasy.gov.pl/o-projekcie).

 

Zadanie wykonane przez nadleśnictwo polegało na wykonaniu dwóch zastawek, opóźniających odpływ wody z wyznaczonych terenów, co poprawi stan siedlisk leśnych powyżej zastawek. Całkowity koszt wykonanej inwestycji to 52 758,27 zł, z czego 40 594,53 zł pochodzi z dotacji uzyskanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

 

 


Nadleśnictwa i inne