Aktualności

Skończyła się zima i przyroda zaczyna budzić się do życia. Jest to okres sadzenia lasu i intensywnej pracy leśników.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Babimost prowadzi sprzedaż dwunastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek różnych gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym – choinek.

Oferta łowiecka

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Babimost prowadzona jest w 8 obwodach łowieckich dzierżawionych przez 6 kół łowieckich oraz 2 użytkowanych przez OHZ Lasów Państwowych.

Zagrożenie pożarowe

Stan zagrożenia pożarowego obszarów leśnych jest przede wszystkim wynikiem działalności człowieka, nieostrożnie obchodzącego się z ogniem w lesie lub na gruntach z nimi sąsiadujących. Szczególnie niebezpieczne jest wypalanie przez rolników suchych traw na nieużytkach i łąkach. Wielu pożarów można by uniknąć, gdyby ludzie odwiedzający nasze lasy zachowali ostrożność i zdrowy rozsądek.