Lista aktualności Lista aktualności

Montaż zapór leśnych zakończony

W celu efektywnej ochrony rybołowa, na terenie naszego nadleśnictwa, zakończyliśmy montaż zapór leśnych.

Rybołów to wyjątkowy ptak, który niestety należy do grupy najbardziej narażonych na wyginięcie gatunków ptaków szponiastych w Polsce. Jest on objęty ochroną gatunkową ścisłą co oznacza, że jego strefa ochrony funkcjonuje na zasadach rezerwatu. Szacuje się, że w Polsce występuje ok. 30 par tego gatunku.

W celu zwiększania bioróżnorodności, w ramach projektu "Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce" Lasy Państwowe podejmują wiele działań w kierunku zatrzymania spadku oraz uzyskania wzrostu liczebności rybołowa na terenie Polski. W tym zakresie prowadzi się szereg kompleksowych działań, m.in. tworząc sztuczne gniazda (platformy).


Jedna z trzech platform dla rybołowa zamontowana na terenie Nadleśnictwa Babimost (fot. P.Nowak)

W Nadleśnictwie Babimost w 2015 r. utworzyliśmy dwie takie platformy. Z końcem maja br., współpracując z Komitetem Ochrony Orłów, stowarzyszeniem koordynującym realizowany projekt, zamontowaliśmy jeszcze jedno gniazdo.

Zapora leśna zamontowana na terenie Nadleśnictwa Babimost w celu ochrony stref ochronnych rybołowa (fot. P. Nowak).

Chcąc dodatkowo chronić potencjalne miejsca lęgowe rybołowów, dzisiaj  zakończyliśmy również montaż zapór leśnych (szlabanów). Teraz z niecierpliwością wypatrujemy kiedy zamontowane platformy zostaną zasiedlone i będziemy mogli cieszyć się ze wzrostu populacji rybołowa w naszym regionie.